Engelse werkwoorden in het Nederlands

Wat zijn de regels voor de vervoeging van Engelse werkwoorden in het Nederlands, zoals attachen en faxen?

Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. Soms gaat dat zonder al te veel problemen, maar soms is het resultaat ronduit lelijk. Toch wordt ook dan vastgehouden aan het Nederlandse systeem. Hieronder wordt de vervoeging besproken van de meestvoorkomende typen Engelse werkwoorden.
Het type faxen – faxt – faxte – gefaxt

Werkwoorden van het type faxen zijn geheel vergelijkbaar met een Nederlands werkwoord als beheksen. Het is ik beheks – jij/hij behekst – behekste – behekst en dus ook ik fax – jij/hij faxt – faxte – gefaxt. Vormen als jij faxed of jij hebt gefaxed zijn nooit juist. Dezelfde vervoeging krijgt bijvoorbeeld brunchen (vergelijkbaar met dansen). Net zoals het ik dans – jij/hij danst – danste – gedanst is, is het ik brunch – jij/hij bruncht – brunchte – gebruncht. Vergelijk ook coachen – ik coach – jij/hij coacht – coachte – gecoacht en smashen – ik smash – jij/hij smasht – smashte – gesmasht. Dus: hoe de [s]-klank wordt gespeld en uitgesproken in het Engels doet er niet toe; de vervoegings-t’s worden volgens het Nederlandse systeem toegevoegd. Het ezelsbruggetje van ‘t Kofschip (dat helpt bij het afleiden van de juiste verledentijdsvorm) is op dit type werkwoorden van toepassing.

Het type racen – racet – racete – geracet
Dit type is vergelijkbaar met het vorige type, alleen is er nu een extra e in de vervoegingen nodig (race is de stam). Hij ract is niet goed herkenbaar en wordt ook niet goed uitgesproken. Vandaar dat de vervoeging is: ik race – jij/hij racet – racete – geracet. Nog een voorbeeld: freelancen – ik freelance – jij/hij freelancet – freelancete – gefreelancet. Ook hier wordt uitgegaan van de [s]-klank; ’t kofschip is van toepassing op de verledentijdsvormen.

Het type spammen – spamt – spamde – gespamd
Dit type is vergelijkbaar met remmen. Net zoals het ik rem – jij/hij remt – remde – geremd is, is het ik spam – jij/hij spamt – spamde – gespamd. En net zoals het is antwoorden – ik antwoord – jij/hij antwoordt – antwoordde – geantwoord, is het downloaden – ik download – jij/hij downloadt – downloadde – gedownload.

Het type timen – timet – timede – getimed
Dit type is vergelijkbaar met spammen, maar nu is er weer een extra e nodig. Jij timt is immers niet duidelijk. Daarom is het timen – ik time – jij/hij timet – timede – getimed.

Let ook op werkwoorden op -izen en -isen, zoals socializen en webvertisen. Ook hier is een extra e nodig in de vervoeging. Het is ik socialize – jij/hij socializet – socializede – gesocialized en ik webvertise – jij/hij webvertiset – webvertisede – gewebvertised. Er is een [z] hoorbaar, en geen [s], en in de vervoegingen van de verleden tijd verschijnt daarom een d.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *