Wat is juist: ad-hocoplossing, ad hoc-oplossing of adhocoplossing?

Ad-hocoplossing en ad-hoc-oplossing zijn allebei juist; ad hoc-oplossing is onjuist.

ad-hocanalyse, ad-hoc-analyse
ad-hocbeslissing, ad-hoc-beslissing
ad-hocbestuur, ad-hoc-bestuur
ad-hoccomité, ad-hoc-comité
ad-hoccommissie, ad-hoc-commissie
ad-hocinitiatief, ad-hoc-initiatief
ad-hoconderzoek, ad-hoc-onderzoek
ad-hocoptie, ad-hoc-optie